Điều khoản & điều kiện chương trình ưu đãi "Thêm bạn, thêm niềm vui."! TẾT CANH TÝ 2020

1. Thời gian áp dụng

Từ 15.01.2020 đến 20.02.2020

2. Phạm vi khuyến mãi

Toàn quốc

3. Đối tượng tham gia

- Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài; và

- Đang sở hữu tài khoản ở triptour.vn

4. Quà tặng

- Tính năng mời bạn bè (Invite Friends) của ứng dụng TRIPTOUR: Là tính năng giúp các thành viên TRIPTOUR chia sẽ đường link có mã cá nhân của Người mời để mời bạn bè tham gia TRIPTOUR (link này được tìm thấy trong Thông tin tài khoản của mỗi thành viên sau khi tham gia TRIPTOUR thành công). Người được mời truy cập vào link do Người mời gửi và dùng mã trong link để hoàn tất đăng ký online. Thông quan tính năng này, TRIPTOUR có thể xác định số lượng mời thành công của mỗi thành viên trong thời gian áp dụng chương trình.

- Lời mời thành công: Người được mời đăng ký trở thành thành viên TRIPTOUR từ đúng link cá nhân của Người mời (link chứa mã giới thiệu của Người mời, ví dụ: https://triptour.vn/register?ref=AB123, trong đó AB123 là mã cá nhân của Người mời) trong thời gian từ 10.01.2020 đến 20.02.2020.

4.1. Cách thức tham gia

Trong thời gian khuyến mãi, Khách hàng TRIPTOUR giới thiệu được cá nhân khác mở Tài khoản thanh toán của TRIPTOUR, cả Người giới thiệu và Người được giới thiệu sẽ nhận được quà tặng của TRIPTOUR theo Thể lệ này với điều kiện là: Người được giới thiệu đăng ký thành công tài khoản trong thời gian Quy định.

Đối với Người giới thiệu

Khách hàng TRIPTOUR thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản TRIPTOUR tại địa chỉ: https://triptour.vn/login hoặc ứng dụng TRIPTOUR (phiên bản iOS hoặc Android);

+ Bước 2: Bấm vào Thông tin tài khoản, sao chép (copy) đường link chứa mã giới thiệu

+ Bước 3: Gửi đi đường dẫn mời mở tài khoản TRIPTOUR có chứa mã giới thiệu của Người giới thiệu cho Người được giới thiệu

Lưu ý:

- Không giới hạn số lượng Người được giới thiệu;

- Mỗi Người được giới thiệu chỉ được chấp nhận 01 lời mời giới thiệu và mở thành công 01 tài khoản TRIPTOUR

- Mỗi người giới thiệu cần giới thiệu từ 01 (một) Người được giới thiệu trở lên và những Người được giới thiệu này mở tài khoản TRIPTOUR thành công để nhận quà từ chương trình.

Đối với Người được giới thiệu:

+ Bước 1: Bấm vào đường dẫn được Người giới thiệu gởi đến.

+ Bước 2: Cung cấp thông tin tạo tài khoản, sap chép và dán mã giới thiệu trong đường dẫn vào mục MÃ GIỚI THIỆU khi đăng ký, sau đó hoàn thành để gởi thông tin về TRIPTOUR.

+ Bước 3: Theo dõi email để nhận thông báo đăng nhập vào tài khoản TRIPTOUR, sau đó vào mục Thông tin tài khoản để nhận điểm thưởng.

4.2 Quà tặng Khách hàng mời

(i) Điều kiện nhận thưởng:

- Khách hàng đang là thành viên TRIPTOUR, có tài khoản TRIPTOUR đang còn hoạt động; và

- Khách hàng thực hiện ít nhất 01 lời mời thành công trong thời gian diễn ra chương trình

(ii) Quà tặng:

- 100 điểm thưởng trong tài khoản (tương đương 100.000 VNĐ) cho mỗi lời mời tạo tài khoản thành công

- Số lượng quà tặng là không giới hạn

(iii) Cách thức nhận thưởng

Thời gian trao thưởng: Kênh TRIPTOUR sẽ chuyển trực tiếp điểm thưởng vào tài khoản đã mở thuộc Kênh TRIPTOUR cho khách hàng là Người giới thiệu đã tham gia và đáp ứng đủ tất cả điều kiện của chương trình trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 20.02.2020.

(iv) Giải quyết khiếu nại về giải thưởng

- Khiếu nại được gởi trực tiếp từ email đăng ký thành viên TRIPTOUR đến crm@triptour.vn với thông tin chi tiết về mã mời bạn bè và hình ảnh liên quan.

- Thời gian nhận khiếu nại là 10 người làm việc kể từ ngày Khách hàng nhận được thông báo nhận Thưởng. Các khiếu nại được gửi đến Ban tổ chức sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

- Khiếu nại được giải quyết trong vòng ít nhất 7 ngày làm việc.

4.3 Lưu ý về quà tặng

- Quà tặng điểm thưởng có giá trị sử dụng đến 31.12.2020

4.4 Quà tặng không được trao trong các trường hợp sau:

- Người được giới thiệu không thự hiện thành công đăng ký thành viên TRIPTOUR

- Trường hợp khác hàng thông báo từ chối nhận giải, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ

- Khách hàng giới thiệu sau thời điểm kết thúc chương trình

- Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình trao quà tặng theo quy định của TRIPTOUR

- Khách hàng có hành vi truyền thông sai sự thật về chương trình để lôi kéo người mở thẻ và bị người tham gia chương trình báo cáo hoặc TRIPTOUR phát hiện hành vi trên

- Khách hàng lợi dụng chương trình để yêu cầu các chủ tài khoản TRIPTOUR khác cung cấp thông tin bảo mật tài khoản. Trong trường hợp này, các lời mời mở thẻ thành công của khách hàng sẽ tính là không hợp lệ để nhận thưởng. Quà tặng mà khách hàng đã nhận từ các lời mời mở tài khoản thành công trước đó (nếu có) sẽ bị thu hồi và khách hàng có nghĩ vụ hoàn trả lại Quà tặng

- Khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện của các chương trình ưu đãi do TRIPTOUR tổ chức, theo đó TRIPTOUR không chấp nhận lời mời mở tài khoản của khách hàng kể từ thời điểm TRIPTOUR thông báo

- Khách hàng đăng ký mở tài khoarnn từ những đường dẫn khác ngoài đường dẫn dành riêng cho chương trình khuyến mãi tại này.

5. Các quy định khác

- Chương trình này được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác tương tự dành cho khách hàng TRIPTOUR đang có hiệu lực vào cùng thời điểm của Kênh TRIPTOUR

- Bằng viện tham gia chương trình này, Khách hàng đã chấp nhận tất cả các Điều khoan và Điều kiện của các chương trình được liệt ê trong Thể lệ này và các nội dung thay đổi liên quan đến chương trình này (nếu có) và tất cả các quy định trong các Điều Kiện và Điều khoản sử dụng tài khoản thuộc dịch vụ TRIPTOUR

- Kênh TRIPTOUR có quyền sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mại của Kênh TRIPTOUR mà không phải trả cho Khách hàng bất kỳ một khoản phí nào.

- Khách hàng nhận quà khuyến mãi tại địa điểm theo quy định của Kênh TRIPTOUR và Khách hàng trúng thưởng, trúng quà khuyến mãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng, quà khuyến mãi bao gồm nhưng không giới hạn chi phí vận chuyển, đi lại, chi phí ăn ở, chi phí đăng ký, chi phí chuyển nhượng, phí và các loại thuế quan...

- Khách hàng trúng thưởng trúng quà khuyến mãi phải chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Khách hàng trúng thưởng, quà khuyến mãi có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thuẩn theo các thủ tục, quy trình trả thưởng theo quy định của kênh TRIPTOUR.

- Kênh TRIPTOUR hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và việc đưa bằng chứng các định trúng thưởng vào lưu thông trong các chương trình khuyến mại. Trương hợp bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành có sai sót gây hiểu nhầm cho Khách hàng trong việc trúng thưởng, TRIPTOUR có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng theo quy định. Việc thực hiện chương trình khuyến mãi phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan.

- Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, sẽ được Kênh TRIPTOUR thông báo qua email gửi đến khách hàng hoặc tại các kênh truyền thông liên quan thuộc Kênh TRIPTOUR.

- Chương trình này có thể kết thúc sớm hơn thời gian dự kiến nêu tại khoản 1 và sẽ được TRIPTOUR thông báo trên website của TRIPTOUR. Trong trường hợp kết thúc sớm, tất cả các điều khoản và quyền lợi kèm theo chương trình sẽ tự động tính theo thời hạn kết thúc sớm. 

- Kênh TRIPTOUR được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình làm cho các giao dịch của Khách hàng bị sai lệch.

- Đối với trường hợp TRIPTOUR phát hiện người tham gia có hành vi lừa đảo, tham gia vào việc trục lợi bất hợp pháp hoặc gây ảnh hưởng đến danh tiếng của TRIPTOUR, TRIPTOUR có quyền loại người tham gia đó mà không cần thông báo. TRIPTOUR có quyền loại người tham đó ra khỏi danh sách khách hàng hợp lệ để tham gia bất kì chương trình mời bạn bè nào từ TRIPTOUR kể từ thời điểm các hành vi trên được thực hiện và tất cả quà tặng sẽ không được trao cho trường hợp này. 

- Trong trường hợp xảy ra các tranh chấp liên quan đến chương trình ưu đãi này, TRIPTOUR có trách nhiệm giải quyết trực tiếp với bên tranh chấp. Nếu không đi đến được thoả thuận chung, việc tranh chấp này sẽ được xử lý theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Với các vấn đề liên quan đến điều khoản & điều kiện, xin vui lòng liên hệ:

Tổng đài TRIPTOUR: 0909356469 

Email: crm@triptour.vn

Fanpage: facebook.com/chotourtructuyen

Blog xem nhiều nhất

Đặc sản lễ hội vùng cao Tây Bắc
KINH NGHIỆM DU LỊCH
TRIPEXPERIENCE
DU LỊCH TÂY BẮC
7 danh lam thắng cảnh nhất định phải đi khi du lịch Đà Nẵng
TRIPEXPERIENCE
DU LỊCH ĐÀ NẴNG
KINH NGHIỆM DU LỊCH
Đặc sản lễ hội vùng cao Tây Bắc
DU LỊCH TÂY BẮC
KINH NGHIỆM DU LỊCH
TRIPEXPERIENCE
LỄ HỘI
MIKAZUKI RESORT - NƠI LAN TỎA TINH HOA VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI ĐÀ NẴNG
DU LỊCH ĐÀ NẴNG
KINH NGHIỆM DU LỊCH
RIVIU ĐIỂM ĐẾN
Mùa hoa theo tháng ở Đà Lạt
TRIPEXPERIENCE
DU LỊCH ĐÀ LẠT
KINH NGHIỆM DU LỊCH